Quỹ

Thẻ trả trước Land Prime

  • Thẻ Land Prime MasterCard Được chấp nhận tại hơn 200 quốc gia trên toàn thế giới
  • Có thể sử dụng tại các cửa hàng trực tuyến và ngoại tuyến có chấp nhận Thẻ MasterCard
  • Bạn có thể rút tiền tại bất kỳ máy ATM nào
  • Rút tiền ngay lập tức từ tài khoản giao dịch Land Prime

Điều khoản & Điều kiện của Thẻ Land Prime

Loại giao dịch Phí giao dịch
Phí xử lý nạp tiền lần đầu tiên 30 HKD
Phí xử lý thay thế thẻ 100 HKD
Phí nạp lại/Số tiền nạp lại tối thiểu Tối thiểu 20 HKD hoặc 0,6%/500 HKD
Phí xử lý mua hàng ở nước ngoài Miễn phí*
Phí rút tiền ATM Tối thiểu 20 HKD hoặc 1%số tiền rút không bao gồm phí mua hàng ở nước ngoài
Phí Quản lý Tài khoản 10 HKD/tháng kể từ tháng thứ 13 khi phát hành thẻ Land Prime
Truy vấn số dư Trực tuyến: Miễn phí | VRS: Miễn phí | ATM: 5 HKD
Phí xử lý gia hạn thẻ 80 HKD

*Phí trao đổi ngoại tệ 4%
* Phí trao đổi ngoại tệ, phí giao dịch ATM sẽ được áp dụng vào T+2 từ lịch sử giao dịch và số dư của bạn

Bảng dưới đây đưa ra các khả năng của Thẻ Land Prime của bạn

Hoạt động Số tiền
Giao dịch Điểm bán hàng Hàng ngày 2,000 USD
Giao dịch Điểm bán hàng Hàng tháng (POS) 9,000 USD
Rút tiền ATM hàng ngày 5,000 USD (dựa trên khả năng của máy ATM)
Rút tiền ATM hàng tháng 9,000 USD

Ghi chú

  • Tổng Hạn mức Giao dịch Hàng tháng bao gồm rút tiền qua POS và ATM. Nó không được vượt quá 9.000 USD/tháng
  • Bạn nên nạp thẻ với số tiền tối thiểu là 500 HKD để kích hoạt thẻ.
  • Khách hàng chịu trách nhiệm về những mất mát, hư hỏng thẻ khi giao hàng nếu khách hàng không ghi đúng thông tin.
  • Thẻ Land Prime có giá trị trong vòng hai năm kể từ khi kích hoạt. 10% số dư còn lại sẽ được trừ hàng tháng khi hết hạn.
  • Thẻ Land Prime có sẵn để sử dụng trong 2 năm sau khi kích hoạt lần đầu và bạn phải gia hạn thẻ sau khi hết hạn.
  • Nếu bạn có thêm thắc mắc về thẻ Land Prime, vui lòng liên hệ tới địa chỉ landfx_card@landprime.com