Giao dịch

Độ chênh lệch và Phí qua đêm

Hiệu của 2 giá giữa giá đặt mua và giá bán được gọi là "mức chênh lệch"Ví dụ: EUR / USD đang giao dịch ở mức giá BID là 1,28007 và giá ASK là 1,28021, hiệu của 2 số (1,4 pip) là mức chênh lệch. Khách hàng của Land Prime được hưởng lợi từ mức chênh lệch cạnh tranh cao có sẵn trên Thị trường OTC.

Cặp Báo giá Điểm Swap Tiền tệ
Mua Bán
Hot EUR/USD
Bid
1.08453
1.1
Ask
1.08464
-7.95 0.19 USD
Hot GBP/USD
Bid
1.28930
1.4
Ask
1.28944
-4.87 -3.66 USD
Hot USD/JPY
Bid
155.347
1.2
Ask
155.359
10.78 -34.85 JPY
Hot EUR/GBP
Bid
0.84110
1.8
Ask
0.84128
-6.02 0.93 GBP
Hot XAU/USD
Bid
2,411.27
3.0
Ask
2,411.57
-46.57 19.36 USD
Hot BRENT
Bid
80.39
13.2
Ask
80.52
-18.18 -32.19 USD
Hot US100
Bid
19,661
2.5
Ask
19,664
-401.51 65.21

Ví dụ về tính toán phí qua đêm

Nếu bạn mua 1 lot USD/JPY qua đêm và vị thế được thực hiện trong 1 ngày, thì phí swap (chi phí giữ vị thế qua đêm) là:

  • Nếu tỷ lệ phí qua đêm tính trên 1 điểm cho lệnh Mua của USD/JPY = -0,24
  • Quy mô hợp đồng = 100.000 (1 Lot = 100.000 đơn vị tiền tệ được đặt tên đầu tiên)
  • Khoảng thời gian (Ngày) = 1
  • Tính toán phí qua đêm = -0,00024 * 100.000 * 1 = -24 JPY

Nếu áp dụng phí qua đêm cho tài khoản của bạn, đơn vị tiền tệ trong tài khoản của bạn là USD và USD/JPY là 123,456, thì cuối cùng tài khoản của bạn sẽ áp dụng -0.19 (USD) vào cuối ngày (21:59 GMT)