Nền tảng

MultiTerminal

Land Prime MT4 MultiTerminal là công cụ lý tưởng cho các nhà giao dịch muốn xử lý nhiều tài khoản MT4 từ 1 thiết bị đầu cuối một cách dễ dàng với 1 Tài khoản đăng nhập chính và Mật khẩu.

Land Prime MT4 MultiTerminal

01

Nền tảng Land Prime MultiTerminal cung cấp một cách thực tế và thuận tiện để quản lý nhiều tài khoản từ một thiết bị đầu cuối duy nhất.

02

Đây là công cụ lý tưởng cho các nhà giao dịch muốn xử lý nhiều tài khoản MT4 từ một nền tảng - Đơn giản như quản lý một tài khoản!

03

Khách hàng của Land Prime Clients sẽ tìm thấy một môi trường giao dịch thân thiện với người dùng với tất cả sức mạnh của MT4, và thậm chí là chức năng còn tuyệt vời hơn nữa.

Hỗ trợ tối đa 128 tài khoản giao dịch
Quản lý hoạt động giao dịch theo thời gian thực
Thực hiện nhiều loại lệnh
Giao diện MT4 dễ sử dụng
Tải xuống MultiTerminal