Mở tài khoản

Khoản tiền nạp tối thiểu
US $10
Mức chênh lệch thấp nhất
0.9pip (EURUSD)
Đòn bẩy
2000:1
Hoa hồng
$0
Mô tả
Tài khoản phổ biến nhất với điều kiện tốt nhất cho đa số các nhà giao dịch
Learn More
Khoản tiền nạp tối thiểu
1000 USD
Mức chênh lệch thấp nhất
0pip (EURUSD)
Đòn bẩy
Lên đến 1000:1
Hoa hồng
3 đô la /lô/1 chiều
Mô tả
Các tài khoản phổ biến với mức chênh lệch thấp nhất và phí cố định thấp trong thời gian thực cho các nhà giao dịch chuyên nghiệp
Learn More
Khoản tiền nạp tối thiểu
leader_min_deposit
Mức chênh lệch thấp nhất
leader_lowest_spread
Đòn bẩy
leader_leverage
Hoa hồng
leader_commission
Mô tả
leader_description
Learn More

Nhập thông tin đơn giản và bạn có thể bắt đầu giao dịch ngay.
Bắt đầu giao dịch trong môi trường giao dịch tốt nhất.

Đăng ký ngay