Giao dịch

Ngoại hối

Giao dịch Ngoại hối, hay đơn giản là Forex, là thị trường tài chính lớn nhất thế giới với hơn 5 nghìn tỷ đô la giao dịch hàng ngày. Do thực tế là giao dịch tiền tệ Forex không có thị trường tập trung, nên tiền tệ có thể được giao dịch trên bất kỳ thị trường nào mở cửa vào bất kỳ thời điểm nào, tạo cơ hội tuyệt vời cho các nhà giao dịch để mua và bán tiền tệ suốt 24 giờ/ngày, 5 ngày/tuần, ngoại trừ các ngày cuối tuần. Nhà đầu tư bao gồm các ngân hàng, các tổ chức lớn và các nhà giao dịch cá nhân từ khắp nơi trên thế giới.

Các cặp tiền tệ

Land Prime cung cấp khoảng 67 cặp tiền tệ trên nền tảng MetaTrader 4. Trong một cặp tiền tệ, tiền tệ đầu tiên được gọi là "tiền tệ cơ sở"; tiền tệ thứ hai được gọi là "tiền tệ định giá".
Khi bạn mua hoặc bán một cặp tiền tệ, bạn đang thực hiện hành động đó trên đơn vị tiền tệ cơ sở. Các cặp tiền tệ khả dụng "Cặp tiền tệ chính" và "cặp tiền tệ hàng hóa" là những cặp tiền tệ có tính thanh khoản cao nhất và được giao dịch rộng rãi nhất trên thị trường ngoại hối. Các cặp này và sự kết hợp của chúng (EUR/JPY, GBP/JPY và EUR/GBP) tạo nên phần lớn giao dịch trên thị trường ngoại hối. Do số lượng lớn người mua và người bán, nên các cặp này thường có độ chênh lệch thấp.

Các cặp ngoại hối nhỏ

Các cặp ngoại hối nhỏ bao gồm các loại tiền tệ chính (JPY, GBP, CHF, AUD, CAD và NZD) ngoài USD. Ví dụ: EUR/GBP, EUR/AUD, GBP/JPY, CHF/JPY, NZD/JPY và GBP/CAD

Các cặp ngoại hối ngoại lai

Các cặp ngoại hối ngoại lai bao gồm các cặp tiền tệ có tính thanh khoản tương đối thấp (kết quả là độ chênh lệch cao hơn các cặp ngoại hối chính). Ví dụ: EUR/TRY, USD/HKD, JPY/NOK, NZD/SGD, GBP/ZAR, AUD/MXN, v.v.

Các cặp tiền tệ Land Prime
AUD/CAD AUD/CHF AUD/JPY AUD/NZD AUD/USD CAD/CHF
CAD/JPY CHF/JPY EUR/AUD EUR/CAD EUR/CHF EUR/CZK
EUR/DKK EUR/GBP EUR/HKD EUR/HUF EUR/JPY EUR/MXN
EUR/NOK EUR/NZD EUR/PLN EUR/RUB EUR/SEK EUR/SGD
EUR/TRY EUR/USD EUR/ZAR GBP/AUD GBP/CAD GBP/CHF
GBP/CZK GBP/DKK GBP/HKD GBP/HUF GBP/JPY GBP/MXN
GBP/NOK GBP/NZD GBP/PLN GBP/SEK GBP/SGD GBP/TRY
GBP/USD GBP/ZAR NOK/SEK NZD/CAD NZD/CHF NZD/JPY
NZD/SGD NZD/USD USD/CAD USD/CHF USD/CNH USD/CZK
USD/DKK USD/HKD USD/HUF USD/ILS USD/JPY USD/MXN
USD/NOK USD/PLN USD/RUB USD/SEK USD/SGD USD/TRY
USD/ZAR