Mở tài khoản

Tài khoản Demo

Thực hành Giao dịch Miễn phí trên Tài khoản Demo MetaTrader


Thực thi Thị trường mà Không có Báo giá lại


Hỗ trợ đầy đủ mọi Expert Advisors (EA)


Thực thi nhanh chóng và an toàn với độ chênh lệch cạnh tranh


Giao diện người dùng trực quan


Có các cặp tiền tệ của thị trường mới nổi


Nền tảng được cập nhật liên tục

Xin chúc mừng!
Tài khoản demo đã được tạo thành công. Tất cả thông tin về tài khoản demo đã được gửi đến email của bạn. Tận hưởng tài khoản demo.

Thông tin cá nhân