Quỹ

An toàn & Bảo mật Quỹ

Là khách hàng của Land Prime, bạn có thể chắc chắn rằng tiền của bạn luôn được an toàn
Chúng tôi giữ tất cả tiền của khách hàng tại các ngân hàng cấp cao nhất và có thư ủy thác với từng ngân hàng để đảm bảo rằng tiền của khách hàng của chúng tôi được duy trì tách biệt khỏi tài sản của ngân hàng. Chúng tôi sử dụng quỹ riêng của chúng tôi để bảo hiểm rủi ro cho các giao dịch của khách hàng, và chúng tôi không bao giờ tham gia vào bất kỳ giao dịch độc quyền nào.

Client 1 Client 2 Client 3 Client 4 Client 5
Land Prime STP Schematic Competitive Pricing No Dealing desk
Liquidity Providers
Settlement Bank: