Giới thiệu Chúng tôi

Chính sách Hoàn tiền

Chính sách Hoàn tiền

Trong một số trường hợp ngoại lệ nhất định, Công ty Landprime có thể hoàn lại các khoản thanh toán bằng thẻ tín dụng.
Trong trường hợp này, số tiền sẽ được hoàn lại vào thẻ đã được sử dụng để nạp tiền.

1. Khách hàng có quyền đóng tài khoản của mình bất kỳ lúc nào họ muốn.
Công ty sẽ chấp thuận việc đóng tài khoản nếu:
a. Không có các khoản đầu tư đang hoạt động.
b. Không có cuộc điều tra nào được tiến hành liên quan đến bất kỳ điều khoản nào của Điều khoản dịch vụ hiện tại.

2.Nếu không có khoản phí nào áp dụng cho tài khoản, Công ty phải đóng tài khoản theo yêu cầu của Khách hàng.

3. Nếu tài khoản của Khách hàng đã bị tạm ngưng do vi phạm Điều khoản dịch vụ hiện tại hoặc do bất kỳ hành vi lạm dụng nào khác của Khách hàng, khoản hoàn trả sẽ không được cung cấp trong bất kỳ trường hợp nào.

4. Công ty không phải cung cấp bất kỳ hình thức hoàn trả nào nếu tổn thất gây ra là do bất kỳ lý do nào có thể thấy trước hoặc không lường trước được.

5. Yêu cầu hoàn lại tiền có thể được thực hiện trong trường hợp tài khoản đã được nạp tiền, nhưng không có lệnh nào được thực hiện bởi khách hàng.

6. Trong trường hợp này, phương thức thanh toán tương tự đã sử dụng cho việc nạp tiền sẽ được sử dụng để hoàn lại tiền. Khoản hoàn trả sẽ là toàn bộ số tiền, trừ khi đã có các thỏa thuận khác.

7. Quá trình xử lý yêu cầu hoàn tiền có thể mất 2 ~ 3 tuần.

8. Tất cả các yêu cầu khác sẽ được coi là RÚT TIỀN và sẽ được xử lý bằng các phương thức và quy trình đó.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua: Email: account@landprime.com